Reactie Karen Brouwer

Karen Brouwer, senior opleidingsadviseur GdF Suez

1. Wat is voor jullie/jou de reden om dit programma aan te bieden aan management potentials?

GDF SUEZ Energie Nederland heeft voor management potentials een ontwikkeltraject ingericht, waar coaching en intervisie de spil van vormt. De focus van het ontwikkeltraject ligt op persoonlijke ontwikkeling. Het leren kennen van talenten en uitdagingen in relatie tot het je ontwikkelen richting een leidinggevende positie op strategisch niveau, kan in onze ogen het best plaatsvinden door middel van reflectie op het eigen functioneren in de werkpraktijk. Coaching en intervisie zijn hiervoor de uitgelezen werkvormen. Op het moment dat blijkt dat vaardigheden ontbreken om een volgende stap te zetten, kan ook training een optie zijn.

2. Hoe bevalt de samenwerking met Szegedi coaching & training? – wat waardeer je & wat kan nog beter?
Szegedi Coaching & Training verzorgt nu voor het derde jaar de coaching en intervisie. Kim biedt door haar persoonlijkheid en expertise een grote toegevoegde waarde aan de vormgeving en inrichting van het traject. Ze denkt mee, geeft op een prettige manier feedback en staat ook open voor het ontvangen van feedback. Ze heeft met de doelgroep een goede klik en de manier van coachen (vriendelijk, oordeelloos, nieuwsgierig maar ook scherp en confronterend, maar altijd gericht op het positieve, op vooruitgang) zorgt ervoor dat mensen zich daadwerkelijk ontwikkelen.

3. Wat vind je de kracht van het programma?
De kracht van het programma ligt in een aantal zaken:

  1. Direct en persoonlijk contact met management Potential
  2. Combinatie van Persoonlijk Ontwikkelplan met duidelijke doelstellingen en activiteiten en periodieke gesprekken
  3. Combinatie coaching en intervisie zorgt ervoor dat management potentials hun persoonlijke ontwikkeling zowel individueel als met collega’s leren te reflecteren
  4. Samenwerking Szegedi Coaching & Training en GDF SUEZ HR Development

Aansluiting bij praktijk door driegesprekken met leidinggevenden

4. Welk rapportcijfer zou je geven?
8,5

5. Wat levert de investering in het programma op voor GDF SUEZ?
Management Potentials én hun leidinggevenden en mentoren die zeer bewust bezig zijn met eigen persoonlijke ontwikkeling. Verwachte spinoff is dat zij ook meer oog zullen hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van collega’s en toekomstige medewerkers.

Management potentials én hun leidinggevenden en mentoren die weten waar ze goed in zijn en waar ze zich op kunnen ontwikkelen en die bewust(er) hun carrière vormgeven.

Een duidelijk programma voor Management Potentials waarmee goede mensen zijn te werven.

6. Zou je het programma aanraden aan andere organisaties?
Jazeker. Kim Szegedi is goed in staat om het programma aan te passen aan de wensen en randvoorwaarden van een organisatie, zonder de eigen (kwaliteits)eisen uit het oog te verliezen.