Werkwijze

Szegedi coaching & training focust zich op het snel en concreet behalen van resultaten.

Het werken met concrete doelstellingen vormt de basis van de methodiek. Tijdens het proces wordt continu gevolgd in welke mate de doelstellingen bereikt zijn en wat nog moet gebeuren om ze te bereiken. Dit geldt voor alle programma’s.

Specifiek voor coaching werk ik eclectisch, wat betekent dat ik vanuit alle stromingen van coaching werk. Ik pas datgene toe dat het meest op dat moment aansluit. Bij voorbeeld: Appreciative Inquiry, Kernkwadranten van Ofman, RET, Transactionele Analyse, GROW, Covey, 6 niveau’s van Bateson, Myers Briggs Type Indicator, NLP, rollenspellen en de systeemtheorie.

Verder gebruik ik graag de Krachtenanalyse™, een hele praktische tool die zicht geeft op de kwaliteiten, waarden en passies van mensen.

Mijn stijl van coachen is eigentijds, open, stimulerend, scherp, doelgericht en met humor.

Lees hier over de ervaringen van Floor over de werkwijze.