Intervisie

Intervisie is een manier van leren met en van elkaar. In een groep van 4-5 peers doorloop je onder begeleiding van een procesbegeleider 
een viertal vaste stappen.
Iedere deelnemer brengt om beurten een werksituatie in, wat als input dient om de vier stappen met elkaar te doorlopen.Wat levert intervisie op?
  • Intervisie geeft de kans om een werkvraag van een andere kant te kunnen belichten;
  • Intervisie geeft de mogelijkheid  je ideeën te kunnen verwoorden;
  • Intervisie geeft je alternatieve ideeën;
  • Intervisie draagt bij aan het delen van ideeën, waardoor meer begrip en herkenning ontstaat;
  • Intervisie leert je beter naar elkaar te luisteren en open vragen te stellen;
  • Intervisie draagt bij aan de openheid en het vertrouwen in elkaar.